Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Norint prisijungti ir naudotis tinklalapiu, Jūsų naršyklė turi priimti slapukus. Jei prisijungiate prie profilio, o perėjus į kitą tinklalapio puslapį esate atjungiami, pasitikrinkite naršyklės nustatymus, arba bandykite prisijungti su kita naršykle.
Sutinku

Elektroninis paštas


Slaptažodis


Priminti slaptažodį
Naujas vartotojas?

Naujas el paštas *

Naujas slaptažodis *

Pakartokite slaptažodį *

Vardas *

Pavardė *

Telefonas *

Gimimo data  

Registracija

Įveskite kontaktinę informaciją
Sutinku gauti naujienlaiškį

Registruotis

* Pažymėtus laukelius būtina užpildyti

Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Asmens duomenų tvarkymo taiskylės reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau - FOTOKALENDORIAI.LT) ir jos Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi FOTOKALENDORIAI.LT tvarko Kliento asmens duomenis.

3. Kliento asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

4. Naudotis FOTOKALENDORIAI.LT paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
 
5. FOTOKALENDORIAI.LT gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
5.1. apdoroti prekių užsakymus;
5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 
6. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. FOTOKALENDORIAI.LT gali statistiniais tikslais naudoti su Klientu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. FOTOKALENDORIAI.LT pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:
8.1. šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
8.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

9. Klientas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

10. FOTOKALENDORIAI.LT turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Klientą, kad galėtų efektyviai vykdyti Kliento reikalavimus.
 
11. FOTOKALENDORIAI.LT privalo sustabdyti arba panaikinti surinktus duomenis apie Klientą jam reikalaujant.

V. Asmens duomenų tvarkymas

12. Registruodamasis Klientas privalo sutikti, kad asmens duomenys, kuriuos savo noru Klientas pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

VI.  Taisyklių keitimas

13. FOTOKALENDORIAI.LT turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias taisykles apie tai pranešdami FOTOKALENDORIAI.LT internetinėje parduotuvėje.

Registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, pardavėjas turi teisę anuliuoti Jūsų užsakymą.

Duomenys apie elektroninės parduotuvės klientus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Elektroninės parduotuvės klientų ir lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra pilnai apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus trečiųjų asmenų.